Welke voordelen biedt het de werkgever

Communicatie

  • Via de werkgeversmodule kun je collectieve en/of persoonlijke documenten uploaden, zo heeft de werknemer altijd de laatste versie.
  • Ook hoort nieuwsvoorziening tot de mogelijkheden. De portal biedt hiervoor een veilige oplossing.

Goed werkgeverschap

  • Eventuele collectieve werkgeversregelingen kunnen centraal worden ingeregeld en zo visueel gemaakt worden in de persoonlijke Toekomstgids van de werknemer.
  • De werknemer ziet direct de meerwaarde van wat je als werkgever voor hem/of haar hebt geregeld.

Geen omkijken naar

  • Innovatieve technieken rekenen continu alles door zodat iedereen zijn of haar persoonlijke financiële toekomst up-to-date in beeld heeft.
  • Als werkgever heb je geen zicht of bemoeienis met de gegevens van de werknemer. We respecteren de privacy conform de AVG.

Teleurstellingen komen meestal door verkeerde verwachtingen.

Werknemers hebben vaak onjuiste verwachtingen van hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden van henzelf of partner of van het  inkomensplaatje na pensionering.

Met een persoonlijke Toekomstgids ziet men de werkelijkheid in plaatjes en netto bedragen.

De werknemer ziet wat de werkgever collectief heeft geregeld en waar diens verantwoordelijkheid eindigt.

De werknemer ziet dan ook waar zijn/haar verantwoordelijkheid begint en wat er in prive nog aan maatregelen kunnen worden genomen.

Meer weten?

Wij leveren Toekomstgids voor de werkgever via diverse financieel dienstverleners.

Wellicht hebben jullie al een adviseur, dat is geen probleem want jullie huidige adviseur kan Toekomstgids ook voor jullie organisatie inzetten.

Arbeidsongeschikten in 2016

ANW uitkering per jaar

Binnen 10 jr. met pensioen

Contactgegevens

Laan van Kronenburg 14,
1183 AS Amstelveen

0513-6600027
marketing@solverium.nl